Back to top

Γνώμες

Φεβρουάριος
2011

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής, Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
Φεβρουάριος
2011

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Έκθεση
Τομέας:
Δικαιοσύνη - Ανθρώπινα Δικαιώματα
Φεβρουάριος
2011

Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής
Φεβρουάριος
2011

Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου Ο.Σ.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Μεταφορές
Φεβρουάριος
2011

Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής
Φεβρουάριος
2011

Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Φεβρουάριος
2011

Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια, Δικαιοσύνη - Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ιούλιος
2010

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις. Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια
Ιούνιος
2010

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής, Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
Ιούνιος
2010

Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια
Ιούνιος
2010

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής, Μεταφορές
Μάιος
2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, Δημόσια Διοίκηση
Απρίλιος
2010

Ευρώπη 2020 - Η νέα Στρατηγική της Λισαβόνας

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής, Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια, Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Απρίλιος
2010

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Μάρτιος
2010

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Εργασιακές Σχέσεις, Δικαιοσύνη - Ανθρώπινα Δικαιώματα
Μάρτιος
2010

Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Εργασιακές Σχέσεις
Μάρτιος
2010

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη - Ανθρώπινα Δικαιώματα
Φεβρουάριος
2010

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Τομείς Παραγωγής, Ενέργεια - Περιβάλλον
Φεβρουάριος
2010

Tροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) και του ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154Α)

Tροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)" και του ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154Α) "Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού και άλλες διατάξεις"

Σχέδιο Νόμου
Τομέας:
Ενέργεια - Περιβάλλον
Φεβρουάριος
2010

Μετανάστευση

Γνώμη Πρωτοβουλίας
Τομέας:
Κοινωνική Πολιτική - Κοινωνική Ασφάλιση - Υγεία-Πρόνοια, Δικαιοσύνη - Ανθρώπινα Δικαιώματα

Σελίδες